Ekologija

Galime padėti

UAB „Raifetas” vadovaudamasi LR atliekų tvarkymo įstatymu, priima naudotas klientų padangas, pagal įstatyme numatytas sąlygas. Mūsų įmonė perduos jūsų atitarnavusius atliekų tvarkymo įmonėms, kurios juos tinkamai sutvarkys (paruoš perdirbimui arba perdirbs pačios). Mes esame PIO (Padangų Importuotojų Organizacija) nariai ir atsakingai atsižvelgiame į būtinybę saugoti mūsų aplinka ir tinkamai rūšiuoti jau panaudotas padangas, nedarant žalos gamtai.

Naudotos padangos

Šios atliekos, gali ilgam užteršti mūsų aplinką, nes ji suyra tik per kelis šimtus metų. Naudotų padangų keliamas pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai. Pamiškėse, grioviuose ar upės pakrantėje suguldytos sudilusios padangos ne tik darko vaizdą, bet gali tapti ir gaisro priežastimi. Padanga yra naftos produktas, todėl degdama į aplinką išskiria daug kenksmingų medžiagų, kurios įtakoja plaučių, širdies ir kraujotakos ligas. Naudotas padangas draudžiama šalinti kartu su komunalinėmis. Padangas ar jų likučius griežtai draudžiama deginti!

Naudotų padangų tinkamas sutvarkymas

Nusidėvėjusias padangas galima nemokamai atiduoti padangų platinimo vietose tuomet, kai atiduodamos padangų atliekos skirtos tam pačiam transporto priemonės tipui ir jų yra tiek, kiek perkama naujų. Gyventojai nusidėvėjusias padangas gali atiduoti į savivaldybėms priklausančias didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Sąrašą galima rasti čia.

Į tokias aikšteles gyventojai per metus gali nemokamai atiduoti iki 4 lengvųjų automobilių padangų. Prieš vežant atliekas į artimiausią aikštelę, reikėtų pasitikslinti, kokias atliekas ji priima, nes skirtingose aikštelėse priimamos skirtingos atliekos. Išsamią informaciją apie savivaldybėse veikiančias didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, jų adresus, darbo laiką ir priimamas atliekas teikia savivaldybių atstovai. Aikštelių adresai skelbiami savivaldybių ir Aplinkos ministerijos interneto svetainėse.

Naudotų padangų perdirbimas

Guma – pagrindinė padangų sudedamoji dalis, kurios savybės, net ir pasibaigus padangų eksploatavimo laikui, nedaug pakinta. Atsižvelgiant į tai, padangas tikslinga perdirbti, atskiriant gumą nuo kitų sudedamųjų dalių (metalo, tekstilės) ir vėliau ją panaudoti kitiems produktams gaminti. Gautas gumos granules galima panaudoti asfaltui, guminėms dangoms. Nusidėvėjusios padangos gali būti naudojamos ir energijai gauti. Jos yra deginamos naudojant specialius filtrus, neutralizuojančius degant išsiskiriančias kenksmingas medžiagas deginimas vyksta itin aukštos temperatūros krosnyje, o susidarę pelenai panaudojami cementui gaminti.